Samsung Galaxy S7: Aktivera och inaktivera felsäkert läge

0 Shares

Samsung Galaxy S7 och S7 Edge har ett inbyggt felsäkert läge, du kan komma åt det här läget när du står inför problem med appar som stör telefonens funktioner. Felsäkert läge fungerar i princip som en bakdörr som låter dig avinstallera alla problem som orsakar appar. Funktionen för felsäkert läge är att bara ladda appar som klassificeras som en del av systemet medan andra ignoreras. När du har startat in det här kan du ta bort nedladdade eller användarinstallerade appar.

Den här funktionen tar inte bort någon av dina data eller dina appdata. Det är ett tillfälligt tillstånd i telefonen och när du har slutfört din uppgift leder omstart av telefonen till normal start. De flesta Samsung Android-telefoner följer detta läge men i den här guiden riktar vi våra steg mot Samsung Galaxy S7 och S7 Edge.

Samsung-Galaxy-S7-Edge-18

Hur man slår på och av säkert läge

Nedan följer stegen du behöver implementera för att komma åt det inbyggda i felsäkert läge. Återigen, som nämnts tidigare, finns det ingen radering av data bara genom att komma åt läget. Garantin upphör inte heller.

Steg 1 – Stäng av enheten.

Steg 2 – Håll ned Kraft nyckel förbi Samsung Galaxy S7-kantskärmen.

Steg 3 – När “SAMSUNG” visas på skärmen släpper du Kraft nyckel.

Steg 4 – Omedelbart efter att du släppt strömbrytaren, tryck och håll ned Sänk volymen nyckel.

Steg 5 – Fortsätt att hålla volym ned-knappen tills enheten har startat om.

Steg 6 – Säkert läge visas längst ned till vänster på skärmen.

Steg 7 – Släpp Sänk volymen när du ser Säkert läge.

Steg 8 – Avinstallera appar som orsakar problem.

När du har slutfört dina uppgifter måste du bara hålla ned Kraft och tryck på Omstart. Detta kommer att få telefonen att starta normalt. Du behöver inte trycka på några extra knappkombinationer.

0 Shares