Mobilindustriens polarisering visualiseras i intäktsdiagrammet: Samsung och Apple dominerar

0 Shares

Det är ett återkommande tema i dagens ekonomiska klimat: de rika fortsätter att bli rikare och väl, de fattiga blir fattigare. Mobilindustrin är inget undantag och kan nu visualiseras tack vare Benedict Evans från Enders Analysis som nyligen publicerade ett diagram som tydligt illustrerar hur motsatt mobiltelefonindustrin är, särskilt när det gäller de åtta stora märkesleverantörerna. På ena ytterligheten ser du Samsung och Apple och på andra sidan ligger Nokia, HTC, LG, BlackBerry, Motorola och Sony. Som Enders Analysis själva sa: “Polarisationen av industrin är ganska tydlig”. Du kan kolla in Enders -diagrammet själv som visas överst.

Det är viktigt att notera att diagrammet visar kvartalsvisa intäkter från handenheter från de 8 ‘märkesvaror’ för mobiltelefoner under de senaste tre åren. Det inkluderar alla telefoner, inte bara smarta.

Källa

Om du tyckte om detta kan du överväga att dela det

0 Shares