Försvarsdepartementet intresserat av kärnkraftsdrivsystem för små rymdfarkoster

0 Shares

Vad hände nyss? Försvarsdepartementets (DoD) Defense Innovation Unit (DIU) ber privata företag att lämna förslag på avancerad kärnkraftsdrivningsteknik som kan användas för att driva framtida DoD-uppdrag i rymden.

DoD sa i sin begäran att befintliga elektriska och solbaserade framdrivningssystem varken är lämpliga för uppdrag som kommer att gå utöver jordens omloppsbana, eller att de är kompatibla med den alltmer krympande storleken på nästa generations rymdfarkoster. Som sådan är ett avancerat framdrivningssystem som möjliggör höga förändringar i hastighet och elektrisk effekt för nyttolaster, samtidigt som det är bränsleeffektivt, ett måste.

Det borde komma som en liten överraskning att den amerikanska regeringen och organ som NASA redan arbetar med att utveckla klyvningsbaserade framdrivnings- och kraftsystem. DIU: s DoD -partners skulle dock föredra att anta mogen kommersiell teknik som kan användas på kort sikt.

Förutom framdrivningskraven skulle DoD också vilja att inlämnade system ska kunna ge värme till rymdfarkostsystem (rymden kan vara en kall plats) och vara skalbar ner till under 4 409 pund (torr massa), samtidigt som mängden minimeras av strålning som avges.

DIU sa att inlämnade förslag måste visa trovärdiga tillverknings-, reglerings- och licensvägar som kan leda till utveckling av en prototyp inom tre till fem år.

Intresserade uppmuntras att fylla i inlämningsformuläret på DIU: s webbplats för att få bollen att rulla. Därifrån måste de skicka in en lösningsöversikt som är fem eller färre sidor och bildäck som består av 15 eller färre bilder. Svaren kommer senast den 23 september 2021.

Masthead -kredit NASA

0 Shares